top of page
MIV_3932.jpg
Logo_edited.png

Het IBR stelt u voor:

DAG VAN DE PUBLIEKE SECTOR

3de editie

5 december 2023
Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussels
Wolvengracht 47, Brussel

Aftermovie 2023
AGENDA
AGENDA
8u45 - 9u00
Onthaal
9u00 - 9u10
Welkom
Plenaire zitting

De heer Patrick Van Impe, Voorzitter IBR en Voorzitter van de Commissie publieke sector IBR

9u10 - 10u40
Workshops - Première série 

1. Vlaamse overheid (NL) :

Geconsolideerde slides - PPT

Inleiding

 

Lieven Acke, réviseur d'entreprises

Verstrengd Toezicht van Subsidies (TVS)

Geert De Roover, Inspection des finances auprès du gouvernement flamand

Risicomanagement

Johan Fransen, Manager-auditeur - Audit Vlaanderen 

Verschillende werven ter verbetering van de jaarrekening Vlaamse overheid

Willy Verschuere, Account Manager – Chef d'équipe, Service "Dienstencentrum Boekhouding", Département "Financiën & Begroting", Autorité flamande 

Modérateur : Guy Coxréviseur d'entreprises


2. Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL) : 

 

Les grandes lignes du secteur public dans la Région de Bruxelles-Capitale

En route vers l'audit coordonné 

 

Geconsolideerde slides - PPT

Bernard Vande Casteele, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes
 

Morad El Makrini, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

 

Sigrid Callebert, directrice de cabinet adjointe de Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances 

 

Mark Dehoux, Directeur général de l'administration "Bruxelles Finances et Budget" du service public régional de Bruxelles

Modérateurs : Sara Steyaert et Mohammed Boumalek, réviseurs d'entreprises

3. Fédération Wallonie-Bruxelles et Région wallonne (FR): 

Les grandes lignes du secteur public en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Geconsolideerde slides - PPT

Julien Voyeux, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes
 

Muriel Belleflamme, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

 

Alexandre Mollet, directeur général Budget et Finances, Fédération Wallonie-Bruxelles

 

Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre

Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

 

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

 

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Marc FoccroulleCommissaire du Gouvernement auprès des organismes d’intérêt public de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Modérateurs : Céline Arnaud et Jean Nicolet, réviseurs d'entreprises   


4. Autorité fédérale (NL/FR) 

 

Présentation générale

Geconsolideerde slides - PPT

(Nederlandse vertaling van de presentatie over de Federale interneauditdienst)

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Service Fédéral d’Audit interne

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - SPF Stratégie et Appui (BOSA)

 

Jan Heyndrikx, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes
 
Jérôme Voisin, premier auditeur-réviseur - Cour des comptes

 

Modérateurs : Fernand Maillard et Cécile Theunissen, réviseurs d’entreprises

10u40 - 11u00
Koffiepauze
11u00 - 12u30
Workshops - Tweede reeks

 

1. Vlaamse overheid (NL):

Geconsolideerde slides - PPT

Rekeningenrapport 2022: bijzonderheden, oordelen, attentiepunten

Annabel Vanderhaegen, eerste auditeur-directeur Rekenhof

 

ISAE 3402: stand van zaken

Patricia Van de Capelle, senior auditor, Audit Vlaanderen

Karen Peleman, senior auditor, Audit Vlaanderen

Impact van ISAE 3402 op de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor

Guy Cox, bedrijfsrevisor

ISA 315 (Herzien) en overwegingen die specifiek voor entiteiten in de publieke sector gelden 

Ken Snoeks, bedrijfsevisor

Moderator: Guy Coxbedrijfsrevisor

2. Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL): 

Gecoördineerde auditaanpak in Brussel

Geconsolideerde slides - PPT

(Nederlandse vertaling van de presentatie van het Rekenhof over de gecoördineerde auditaanpak in Brussel)

Bernard Vande Casteele, eerste auditeur-revisor Rekenhof

 

Morad El Makrini, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Sigrid Callebert, adjunct-kabinetschef Brussels Minister van Financiën Sven Gatz

Mark Dehoux, Directeur-generaal van het Bestuur “Brussel Financiën en Begroting" van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

 

Moderatoren: Sara Steyaert en Mohammed Boumalekbedrijfsrevisoren

3. Franse Gemeenschap en Waalse Gewest (FR): 

L'approche d'audit intégré en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne 

Geconsolideerde slides - PPT

Julien Voyeux, eerste auditeur-revisor Rekenhof


Muriel Belleflamme, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Alexandre Mollet,
directeur général Budget et Finances, Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
Sébastien Bertrand, Chef de cabinet adjoint Budget Finances – Cabinet du Ministre Adrien Dolimont, Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

 

Xavier Borrey, Conseiller du Cabinet de Ministre Adrien Dolimont, ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives

 

Michaël Van den Kerkhove, expert dirigeant - Cellule d'informations financières

Vivian Franck, Directeur de l’Audit interne, Service Commun d’Audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Moderatoren: Baudouin Theunissen en Céline Arnaud, bedrijfsrevisoren 


4. Federale overheid (NL/FR): 

 

De samenwerking tussen de verschillende actoren op het niveau van de federale overheid

Geconsolideerde slides - PPT

(Nederlandse vertaling van de presentatie van het Rekenhof over het afsluit- en rapporteringsproces binnen de federale overheid)

Kathleen Meganck, Chief Audit Executive – Federale Interne Audit

Joris Schelkens, adviseur Team rapportering en consolidatie - FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Jan Heyndrikx, eerste auditeur-revisor Rekenhof

Jérôme Voisin, eerste auditeur-révisor Rekenhof

Moderatoren: Fernand Maillard en Cécile Theunissen, bedrijfsrevisoren

12u30 - 13u40
Lunch
13u40 - 16u20
Plenaire academische zitting

Geconsolideerde slides - PPT

13u40 - 13u45

13u45 - 14u15

14u15 - 14u50

14u50 - 15u25

15u25 - 15u35

15u35 - 16u00

16u00 - 16u10

16u10 - 16u20

Inleiding 

De heer Lieven Acke, bedrijfsrevisor, Vicevoorzitter IBR van de Commissie Publieke Sector IBR

 

Toespraak van mevrouw Hilde François, Eerste Voorzitter van het 

Rekenhof, en van mevrouw Florence Thys, Voorzitter van het Rekenhof

Een bestek opstellen en erop antwoorden - praktische vragen voor aanbestedende overheden en bedrijfsrevisoren en presentatie van de verschillende IBR-modellen 

Mr Gauthier Ervyn en Mr Bart Van Hyfte, advocaten 

Moderator: Fernand Maillard, Voorzitter Observatorium voor openbare aanbestedingen IBR

ESG-voorbereiding in overheidsbedrijven

Panel met Laurence Christians, Corporate strategy NMBS en Thierry Genard, Chief compliance officer skeyes


Moderator: Marc Daelman, Vicevoorzitter commissie ESG IBR
 

Koffiepauze 

 

Problematieken van ‘double finance’ en ‘final beneficiaries’  in het kader van het Relief & Resilience fund van de EU

De heer Tony Mortier, Inspecteur-generaal van Financiën 

 

Toespraak door de Staatssecretaris voor Begroting, Mevrouw Alexia Bertrand 

 

Conclusie 

De heer Patrick Van Impe, Bedrijfsrevisor, Voorzitter IBR en Voorzitter van de Commissie Publieke Sector IBR

bottom of page